Vores indsamlingssøjle er her! 🎉 Bestil inden 30. juni og spar 1.190 kr.

Privatlivspolitik

Hos ChurchDesk prioriterer vi vores brugeres privatliv højt, og vi anerkender vigtigheden af at
beskytte vore brugeres personlige information. Denne Privatlivspolitik gælder for din brug af en
ChurchDesk hjemmeside, en Churchdesk e-mail eller en tjeneste, der er knyttet til denne
hjemmeside. En tilknyttet tjeneste kan for eksempel være ChurchDesk nyhedsbreve der er tilgængelig
via hjemmesiden.

Vores privatlivspolitik har til hensigt at hjælpe dig med at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler og
hvordan vi bruger og deler disse oplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også din indflydelse på
behandlingen af dine personlige informationer. I tilfælde af at du er uenig med denne Privatlivspolitik
burde du afstå fra at benytte vores hjemmeside, og de andre tjenester forbundet hermed. Som en
bruger af en abonnementsservice, beskrevet i ChurchDesk Abonnementsvilkår, er din data beskyttet
af Databehandleraftalen.

1. Definitioner

1.1. Persondata

Eventuelle oplysninger om en fysisk person, en juridisk person, en institution eller en forening, som
kan identificeres, selv indirekte, ved henvisning til andre oplysninger, herunder et personligt
identifikationsnummer.

1.2. Brugerdata

Oplysninger indsamlet automatisk af denne Applikation (eller tredjepartstjenester, der er tilknyttet
denne Applikation), som kan omfatte: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges
af de brugere, der bruger dette program, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunkt på
anmodningen, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af den
modtagne fil som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (succesfuldt, fejl
osv.), oprindelseslandet, funktioner i browseren og operativsystemet udnyttet af brugeren, de
forskellige tidspunkter pr. besøg (f.eks. tiden brugt på hver side i Applikationen) og detaljerne om
stien, der fulgte i Applikationen med særlig henvisning til sidernes rækkefølge og andre parametre om
enhedens operativsystem og/eller brugerens it-miljø.

1.3. Bruger

Den person, der bruger denne Applikation, som skal falde sammen med datafeltet, til hvem
personoplysningerne refererer. I denne Privatlivspolitik defineres brugeren som den enkelte, der
besøger denne hjemmeside, benytter en ChurchDesk email, eller benytter en tilknyttet tjeneste, der er
forbundet med denne hjemmeside. Hvis brugeren både er besøgende på denne hjemmeside og
bruger af ChurchDesk som beskrevet i „Abonnementsvilkårene“, vil ChurchDesk også fungere som
databehandler, som beskrevet i Databehandleraftalen.

1.4. Dataemne

Den juridiske eller fysiske person til hvem Personoplysningerne refererer til.

1.5. Databehandler

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden organisation,
sammenslutning eller organisation, som er godkendt af dataansvarlig, til at behandle
personoplysningerne i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

1.6. Dataansvarlig (eller Ejer)

Den fysiske person, juridiske person, offentlige administration eller enhver anden organisation,
sammenslutning eller organisation med ret, også i fællesskab med en anden dataansvarlig, til at
træffe beslutninger om formålene og metoderne til behandling af personoplysninger og de anvendte
midler, herunder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende driften og anvendelsen af denne ansøgning.
Dataansvarlig, medmindre andet er angivet, er Ejeren af denne Applikation.

1.7. Applikationen

Hardware- eller softwareværktøjet, hvorved brugerens personoplysninger indsamles. ChurchDesk’s
hjemmeside, en ChurchDesk e-mail, og andre dertil tilknyttede tjenester, skal ifølge denne
Privatlivspolitik forstås som en applikation.

1.8. Cookie

A small piece of data stored in the User’s device.

1.9. Juridisk information

Meddelelse til europæiske brugere: Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er
udarbejdet med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i henhold til direktiv 2016/679 med hensyn til
oplysninger, der skal tilvejebringes, når personoplysninger indsamles fra den registrerede og i
henhold til bestemmelserne i direktiv 2002/58 / EF, som revideret ved direktiv 2009/136 / EF, om
emner for cookies.

2. Ejer

ChurchDesk ApS, Nørrebrogade 45E, 2200 København N. CVR nummer: 32150489.


Ejeren af denne Applikation er ikke dataansvarlig i de tilfælde, hvor Ejeren fungerer som databehandler på vegne af en dataansvarlig som defineret i databehandleraftalen. I databehandleraftalen defineres Ejeren som databehandler.

3. Typer af Data indsamlet som Dataansvarlig

Dette afsnit giver dig information om de persondata, som ChurchDesks indsamler som dataansvarlig.
Blandt de typer af Persondata, som ChurchDesk indsamler som dataansvarlig, selv eller gennem
tredjepart: Cookies, Brugerdata og E-mails.

Andre indsamlede Persondata kan beskrives i andre afsnit af denne Privatlivspolitik eller ved
samtykkeerklæring og ved hjælp af en dedikeret forklaringstekst i sammenhæng med
dataindsamlingen.

Persondata kan frit leveres af brugeren eller indsamles automatisk, når du bruger denne Applikation.

Enhver brug af cookies – eller andre sporingsværktøjer – i denne Applikation eller af ejere af
tredjepartstjenester, der anvendes af denne Applikation, tjener til at identificere brugere og huske
deres præferencer med det ene formål at yde den service, der kræves af brugeren
Manglende levering af visse Persondata kan gøre det umuligt for denne Applikation at levere sine
tjenester.

Ingen Persondata af særlige kategorier indsamles af hjemmesiden eller andre applikationer, der
anvendes i forbindelse med hjemmesiden.

Brugeren påtager sig ansvaret for Personoplysninger fra tredjeparter, der udgives eller deles gennem
denne Applikation, og erklærer at have ret til at kommunikere eller sende dem og således fratage
Dataansvarlig ethvert ansvar, der pålægges anvendelsen af denne Applikation gennem tredjepart.

3.1. Metode og sted for behandling af data

3.1.1. Metode for databehandling

Vi indsamler offentligt tilgængelige data om kundeemner og kunder med det formål at informere om
kampagner, der kan være af interesse for dem.

Dataansvarlig behandler Brugerdata korrekt og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at
forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret destruktion af dataene.

Databehandlingen udføres ved hjælp af computere og/eller værktøjer efter organisatoriske
procedurer, der er strengt forbundet med de angivne formål. Ud over Dataansvarlig kan dataene i
nogle tilfælde, hvor det er nødvendigt, være tilgængelige for bestemte typer ansvarlige personer, der
er involveret i driften af webstedet (administration, salg, markedsføring, jura, systemadministration)
eller eksterne parter (f.eks. tekniske serviceudbydere, post- og pakkeleverandører, hostingudbydere,
it-virksomheder og kommunikationsagenturer). I de tilfælde vil de agere som Databehandlere for
Ejeren. Den opdaterede liste over disse parter kan til enhver tid udleveres af Dataansvarlige på
skriftlig foranledning.

3.1.2. Sted

Dataene behandles på Dataansvarligs driftskontorer og på andre steder, hvor de involverede parter er
placeret. For yderligere information kontakt venligst Dataansvarlig.

3.1.3. Opbevaring

Data opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at levere den service, som brugeren har anmodet
om, eller angivet ved de formål, der er beskrevet i dette dokument, og brugeren kan altid anmode om,
at Dataansvarlig suspenderer eller fjerner data.

Alle ubrugte, offentligt tilgængelige data slettes efter 14 måneder.

Det er altid muligt at blive slettet fra vores database. Kontakt os på support@churchdesk.com, hvis du
vil slettes fra vores database.

3.1.4. Brug af opsamlet Data

Oplysningerne om Brugeren indsamles for at give Applikationen mulighed for at levere sine tjenester,
såvel som til følgende formål: Analyser, Kontakt til Brugeren, Interaktion med eksterne sociale
netværk og platforme, Indholds kommentar, Registrering og godkendelse, Adgang til
tredjepartstjenester ‚Konti, Håndtering af betalinger, Interaktion med support og feedback platforme, Infrastrukturovervågning, Trafikoptimering og distribution, Interaktion med live chat platforme,
Remarketing og Adfærdsmålning, Administrering af e-mailadresser og afsendelse af meddelelser og
Visning af indhold fra eksterne platforme.

Vi kan også bruge din e-mailadresse til at sende dig meddelelser og oplysninger om andre produkter
eller tjenester (herunder tredjepartstjenester), som du måske er interesseret i (sammen
„Marketingmeddelelser“). Du kan til enhver tid afmelde dig ved at følge instruktionerne i meddelelsen.

3.2. Yderligere oplysninger om indsamling af Persondata

Data is collected by using the following services:

– CrispChat: Ticket og chat-funktion. Bruges ved henvendelse til support@churchdesk.com.

– Hubspot: ChurchDesk Marketing og CRM (customer relationship management) system.

– Google Workspace (Google G Suite): E-mail-udbyder til vores medarbejdere.

– Aircall: VoIP-telefonsoftware.

– Livestorm: Software til webinarer.

– Webflow: Webstedsudbyder.

– Matomo: Website analyse.

– Better Stack: Operationel status på ChurchDesk Platformen: https://status.churchdesk.com/

3.3. Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af Data

3.3.1. Sagsanlæg

Brugerens Persondata kan bruges i juridiske sammenhænge af Dataansvarlig, i retten eller i de faser,
der fører til mulige retssager som følge af ukorrekt brug af Applikationen eller de tilknyttede tjenester.

Brugeren er opmærksom på, at Dataansvarlig kan være forpligtet til at udlevere Persondata efter
anmodning fra offentlige myndigheder.

3.3.2. Yderligere oplysninger om Brugerens Persondata

Ud over de oplysninger, der er indeholdt i denne privatlivspolitik, kan denne Applikation give brugeren
yderligere og kontekstuelle oplysninger om bestemte tjenester eller indsamling og behandling af
personlige data efter anmodning.

3.3.3. Systemlogs and Vedligeholdelse

Til drift og vedligeholdelse kan denne Applikation og eventuelle tredjepartstjenester indsamle filer, der
registrerer interaktion med denne Applikation (systemlogfiler) eller bruge andre Persondata (f.eks.
IP-adresse) til dette formål.

3.3.4. Information ikke indeholdt i dette dokument

Flere oplysninger om indsamling eller behandling af Persondata kan til enhver tid kræves af Dataansvarlig.

3.3.5. Brugerens rettigheder

Brugere har til enhver tid ret til at vide, om deres personlige data er blevet gemt og kan kontakte
Dataansvarlige for at få information om deres indhold og oprindelse, samt kontrollere deres
nøjagtighed eller at bede om at blive suppleret, annulleret, opdateret eller rettet, eller omdannet til
anonymt format eller for at blokere alle data, der holdes i strid med loven, samt at modsætte sig
behandlingen af enhver legitim grund. Anmodninger skal sendes til Dataansvarlig på de
kontaktoplysninger, der er angivet ovenfor.

Applikationen understøtter ikke „Spor mig ikke“ (inkognito) anmodninger.

3.3.6. Ændringer til Privatlivspolitik

Dataansvarlig forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre denne privatlivspolitik ved at underrette
Brugerne på denne hjemmeside. Det anbefales, at tjekke hjemmesiden ofte med henvisning til datoen
for den sidste ændring, der er angivet øverst. Hvis en Bruger modsætter sig ændringerne, skal
Brugeren ophøre med at bruge denne Applikation og kan anmode om, at Dataansvarlig sletter
vedkommendes Persondata. Medmindre andet er angivet, gælder den nuværende privatlivspolitik for
alle Persondata, som Dataansvarlig har om Brugeren.

4. Databehandleraftale

Se venligst „Databehandleraftalen” for mere information om ChurchDesk som Dataansvarlig.
ChurchDesk er en Databehandler i de tilfælde, hvor ChurchDesk-brugeren bruger en ChurchDesk
Abonnementsservice som beskrevet i ChurchDesk „Abonnementsvilkår“.

5. Datasikkerhed

Se venligst afsnittet „Datasikkerhed” på vores hjemmeside, der beskriver de
sikkerhedsforanstaltninger, ChurchDesk implementerer, for at sikre den bedste beskyttelse af
persondata.

da_DK